Výstup na Lísek celkem neznámou jihovýchodní cestou


Dne 8. II. 2003 v 10h 17min SEČ dosáhlo vrcholové družstvo skautského oddílu "Sušený tresky" významného úspěchu, když stanulo na nejvyšším bodě počáteckého katastru, tedy na Lísku. Výstup byl veden celkem neznámou jihovýchodní cestou, bez použití kyslíkových přístrojů i další technické podpory a bez vybudování basecampu, což při vysoké sněhové pokrývce ještě umocňuje výkon skupiny. Na vrcholu byla umístěna vrcholová knížka v plechové schráně a učiněn do ní první zápis. Tímto vyzýváme odvážné spoluobčany, aby se taktéž pokusili o výstup na tento vrchol a do knihy jej pečlivě dokumentovali. Cennými údaji jsou zejména: osobní údaje (jméno, věk, adresa, rodné číslo, tělesné míry a váhy), údaje klimatické a jejich vývoj (teplota, tlak, rosný bod, povětrnostní podmínky, výška sněhové pokrývky, typ sněhu, rychlost větru, oblačnost apod.), zdravotní dokumentace členů během výstupu (křivky životních funkcí, psychický stav objektině i subjektivně, výživové charakteristiky -vzorek svačiny přiložit), připojit možno i různé (stručné!) výzvy, doporučení a pozdravy generacím a skupinám současným i budoucím. Nejlepší zápis bude každoročně odměněn výživným kokosovým sukem. Při sestupu naše skupina překročila bludný kořen, který se vzláště na severovýchodním úbočí ještě vzácně vyskytuje na několika lokalitách, aby pak kolem poledního připravila si chutnou kotlíkovou krmi u pramenů Jihlavy. Návrat vysílených členů výpravy do rodných hnízd se uskutečnil ještě téhož dne v odpoledních hodinách. Napsal dne 10.2.2003 Pavel

Dnešní stav
Dne xx.xx.xxxx vystoupila expedice na Lísek za účelem výměny vrcholové schránky tentokrát dřevěné a bytelněší. Cesta z basecampu až na vrchol byla vyznačena treskami, které dovedou i zbloudilé pocestné až na vrchol.