O nás - malý úvodník

Skautský oddíl "Sušený tresky" vznikl 8.6.2002, kdy se konala nultá výprava . Za vše (jako vždy) může Květa Sinkulová a částečně ještě Ray Kjavík. Dřívější, předtreskové časy postihne v plné šíři další článek.
V letech 2006-2007 existovaly jen družiny, kde byli jen rozděleni kluci a děvčata bez ohledu na věk. Družinu skautů vedl vůdce oddílu Pavel Kešner s pomocí Michala a Trhače, o světlušky se pak dělily Petra Němcová a Květa Sinkulová. Schůzky byly pro kluky v pátek a pro holky v sobotu dopoledne. Vzhledem k tomu, že obě vedoucí studují v Brně a do Počátek jezdí jen na víkendy a Pavel je pracovně vytížený, bylo jasné, že do dalšího roku musíme vstoupit s odlišnou organizací. Přispěl k tomu i loňský masivní nábor, kdy řady budoucích skautů rozšířila spousta menších dětí a situace se pomalu stávala neudržitelnou. Naštěstí se ukázalo, že sáhnout do vlastních řad bude šťastným řešením. Michal Kešner má nyní čekatelské zkoušky a chystá se snad již letos složit i ty vůdcovské. Zbývalo ještě najít někoho pro družinu světlušek. A opět jsme měli šťastnou ruku. Podařilo se nám přesvědčit Zuzku Žižkovou, aby po své letošní premiéře v roli vedoucí na táboře, převzala na celý rok vedení družiny.
V současné době tedy tvoří oddíl Sušené tresky tři družiny: Smíšená družina skautů a skautek, družina vlčat a družina světlušek. Desetičlennou družinu vlčat vede rádce oddílu Michal Kešner, šest světlušek vede rádkyně oddílu Zuzka Žižková a sedmičlenný smíšený oddíl skautů se snaží za vydatné výše jmenovaných řídit Jiří. Snažíme se najít další spřízněnou duši, protože je nás málo na spoustu dětí.
Od začátku školních roku 2008/2009 se událo mnoho změn. Před prázdninami a během nich absolvovali Michal se Zuzkou příslušná školení pro vedení družin, odkud si přinesli spoustu zajímavých poznatků do naší práce. Schůzky se konají pravidelně ve středu, čtvrtek a v pátek podle rozvrhu družin.
Podařilo se nám spustit celoroční hru, pracujeme na rozvíjení poznatků pro lepší vedení oddílu a hlavně se moc a moc těšíme do nové klubovny, na kterou jsme loni získali grant a díky laskavosti představitelů města máme konečně i vlastní prostory. Čeká nás spousta úkolů, mimo jiné bychom chtěli spolupracovat s ostatními oddíly střediska. Slibujeme si od toho nejen další impulzy k naší práci a hlavně výměnu zkušeností a možná i společné aktivity.
Hlavním úkolem pro letošní rok je stabilizace fungování oddílu, dořešení plnění odborek, vybavení kroji, včetně všech náležitostí, nováčkovské zkoušky, na jaře pak Svojsíkův závod pro skauty a také pojmenování jednotlivých družin a výroba družinových vlajek. V naší práci nám také pomáhá hodně rodičů a dalších kamarádů, kteří tak tvoří tým Skautské Technické a Ideové Podpory.
Díky čelným představitelům STIP, Pavlům Šimkům (otec a syn) pořádáme s ideovou pomocí bratra faráře Tomáše Vítka (taktéž člen STIP) letní stanové tábory u Lovětína. Větší tresky vyráží s Květou na týdenní vandr.
Příští rok budou poprvé tábory oddělené a my si budeme moci lépe vyzkoušet, co jsme se za celý rok naučili.
Místo na serveru pro tyto stránky poskytl Ivan, člen STIP.
Stránky připravuje Jiří, člen STIP.
Za klubovnu vděčíme panu Přesličkovi.
A tak v závěru díky všem!.